Kontakt

Naručite proizvod!

Ukoliko želite više različitih artikala molimo Vas da to upišete u sugestije.

Kontakt

Kontaktirajte nas:
Kesa d.o.o.
Ulica 24. juna br 27
71320 Vogošća
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +38761991880
E-mail: info@kesa.ba

JIB: 4202605050006