O firmi

O firmi

U Bosni i Hercegovini se godišnje iskoristi oko 1.2 miliona PVC kesa. Većina odbačenih kesa završi na deponijama, a često i u prirodi naše lijepe zemlje. Jednoj kesi je potrebno oko hiljadu godina za razgradnju, te ovakav otpad predstavlja veliki ekološki problem. Zabrinuti ovim trendom, pokrenuli smo firmu Kesa d.o.o., društveni biznis u suvlasništvu mlade poduzetnice Naide Pandžić i Fondacije Mozaik.


MI ŽELIMO PROMIJENITI NAVIKE


Korištenjem naših proizvoda – cekera, kabanica i odjeće za kućne ljubimce – izrađenih od recikliranih kesa, smanjuje se stvaranje novog PVC otpada, a postojeći vraćamo u lanac upotrebe kako bi očistili prirodu i reducirali gomilanje teško razgradivog otpada na deponijama širom zemlje.


DRUŠTVENI IMPAKT


Pored smanjenja PVC otpada u okolišu, što stvara bolje uslove za zdrav život, stvaramo i nova radna mjesta za osobe sa poteškoćama u razvoju koje redovno uključujemo u proces proizvodnje naših proizvoda. Vjerujemo da mali koraci mogu napraviti velike promjene – napravite i Vi prvi korak u očuvanju okoliša i kupite jedan od naših proizvoda.